Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Na slepende onderhandelingen is het dan eindelijk zover: de koper van jouw huis heeft een bod gedaan dat aan je vraagprijs voldoet. Ontkurk de champagne echter niet te snel, want het huis is nog niet definitief verkocht. Eerst onderteken je namelijk een voorlopig koopcontract. Hierin heeft de koper meestal een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Maar wat zijn dat nu precies?

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden voor koper

De betekenis van ontbindende voorwaarden is in de basis vrij eenvoudig. Het zijn contractueel vastgelegde voorwaarden die kunnen leiden tot ontbinding van een voorlopig koopcontract. Dat betekent niet dat de koper er zomaar onderuit komt. Van ontbinding kan namelijk alleen sprake zijn als de situatie tot op de letter overeenkomt met de gestelde voorwaarden.

Na ondertekening van het voorlopig koopcontract heeft de koper eerst 3 dagen bedenktijd. Zijn deze verstreken en besluit hij de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat hij zich kan beroepen op de ontbindende voorwaarden? Dan moet hij de hiervoor contractueel vastgelegde boete betalen (meestal circa 10% van de koopsom). Een verkoopmakelaar helpt jou als verkoper om zo’n boete in de koopakte op te nemen.

Voorbeeld van ontbindende voorwaarden in voorlopig koopcontract

Vaak is het vooral de koper die ontbindende voorwaarden in de koopakte wil opnemen. Hij is immers degene die het risico loopt op een fikte boete bij ontbinding.

Dit zijn voorbeelden van de meest voorkomende ontbindende voorwaarden in voorlopige koopcontracten:

  • Onder voorbehoud van financiering. Soms slaagt de koper er niet in om de financiering rond te krijgen voor de uiterst afgesproken datum. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de hypotheekverstrekker vertraging ervaart met het behandelen van aanvragen. Dit is dan ook een ontbindende voorwaarde die de koper beschermt tegen het betalen van een hoge boete.
  • Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG biedt de koper de zekerheid van een lagere hypotheekrente en financiële bescherming bij een eventuele hypotheekschuld. De NHG wordt echter niet in elke situatie toegekend. Vandaar deze ontbindende voorwaarde in het koopcontract.
  • Bouwkundige keuring. De meeste kopers laten een bouwkundige keuring van je woning uitvoeren. Komen er tijdens de keuring ongewenste gebreken aan het licht? Dan behoudt de koper zich het recht voor om van de aankoop af te zien.

In een enkel geval kan het voorkomen dat jij als koper ook een ontbindende voorwaarde wil opnemen in het voorlopig koopcontract. Bijvoorbeeld dat de verkoop alleen doorgang vindt als de bank van de verkoper de restschuld op het huis financiert.

Ontbindende voorwaarden verlengen: kan dat?

Slaagt de koper er niet om tijdig zijn financiering of NHG rond te krijgen? Dat wil niet altijd zeggen dat hij zich direct beroept op de ontbindende voorwaarden om af te zien van de koop. De kans is immers groot dat hij jouw woning nog steeds wil kopen. Dus zal hij via je verkoopmakelaar contact met jou opnemen om de ontbindende voorwaarden te verlengen.

De verlenging kan plaatsvinden tot op een dag voordat de huidige voorwaarden aflopen. Als verkoper hoef jij natuurlijk niet akkoord te gaan met de voorgestelde verlenging. Heb jij geen goed gevoel bij het uitstel of kom je er met de koper niet uit? Dan is de kans groot dat hij alsnog gebruik zal maken van de ontbindende voorwaarden. Lukt dat niet, dan kan jij een mooie financiële vergoeding tegemoet zien.