Huis verkopen uit erfenis

Als erfgenaam van een overleden partner of echtgenoot sta je financieel en juridisch voor moeilijke beslissingen. Een daarvan is het wel of niet verkopen van het huis uit de erfenis, want dat heeft nogal wat voeten in de aarde. En dan is er nog de vraag: heb je eigenlijk wel het erfrecht op de woning? In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over verkoop na het erven van een huis.

Huis erven na overlijden echtgenoot

De situatie op het gebied van erfrecht is relatief simpel in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Overlijdt je echtgenoot, dan ben jij als partner automatisch erfgenaam en kun je de woning op jouw naam laten zetten. Laat de notaris hiervoor een verklaring van erfrecht bij het Kadaster inschrijven. Hierna kun je het huis – als je dat wil – verkopen onder jouw voorwaarden.

Wil je een huis verkopen dat je niet als enige hebt geërfd? Dan is de situatie complexer. Je kunt dan besluiten de andere erfgenamen uit te kopen door een zogenaamde akte van verdeling. Een taxatie is dan nodig om de waarde te bepalen. Heb je het geld niet voor een uitkoop, dan kun je een lening afsluiten. Een andere optie is om de woning gezamenlijk te verkopen en de opbrengst te verdelen.

Huis verkopen uit erfenis van partner

Is je partner overleden, maar was er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan ben je ook niet automatisch erfgenaam van het huis, tenzij je partner jou in zijn of haar testament heeft opgenomen. Is dat niet het geval? Dan gaat de woning naar erfgenamen zoals kinderen of andere familieleden.

Er is sprake van één uitzondering: als jij met je partner een samenlevingscontract met verblijvingsbeding had én de woning op naam van jullie beiden stond. Je kunt dan een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster. Bij geen samenlevingscontract of een samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding gaat het huis daarentegen naar de wettelijke erfgenamen.

Huis verkopen als erfgenaam: hoe zit het met erfbelasting?

Ben jij zelf de wettige erfgenaam na het overlijden van je echtgenoot of partner? Dan kun je na inschrijving van het erfrecht doen met het huis wat je wilt. Besef echter wel dat je bij het erven van een woning te maken krijgt met erfbelasting. De hoogte daarvan is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning zoals die is gepeild op 1 januari in het voorgaande jaar.

Gelukkig heb je in 2019 als partner of echtgenoot recht op een vrijstelling van € 650.913. In de meeste gevallen hoef je dan dus geen belasting te betalen. Is er bij een huis met een hoge waarde toch sprake van een resterend en belast bedrag, dan betaal je hierover 10% (tot € 124.727) of 20% (vanaf € 124.727) erfbelasting.

Stel: na het overlijden van je echtgenoot erf je een woning met een WOZ-waarde van € 810.000. Je hebt recht op een vrijstelling van € 650.913. Hierdoor betaal je 20% over een bedrag van € 159.087. Dit komt neer op een erfbelasting van € 31.817.

Geërfd huis verkopen: hoe werkt dat?

Je weet nu wat de belangrijkste zaken zijn waarmee je rekening moet houden als je een huis erft. Wil je dit verkopen? Dan adviseren we de hulp van een ervaren verkoopmakelaar. Zeker in juridisch complexe situaties zoals bij erfrechtkwesties of meerdere erfgenamen verschaft een makelaar je het overzicht dat je nodig hebt. Hij zorgt dat je geen omkijken naar de verkoop hebt en haalt hier voor jou het maximale uit. Dat is belangrijk in een tijd waarin je zelf wel wat anders aan je hoofd hebt.

Wil jij een makelaar vinden die jouw huis uit een erfenis voor je kan verkopen? Kies dan voor een verkoopmakelaar die hier gespecialiseerd in is. Laat je gegevens achter in het onderstaande formulier en ontvang gratis offertes van ervaren makelaars.