Disclaimer voor Makelaarkosten.nl

Op deze pagina leest u de disclaimer van Makelaarkosten.nl. Wij geven hierin aan onder welke voorwaarden wij de content op onze website aan onze bezoekers aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op Makelaarkosten.nl is gratis zolang u deze inhoud niet kopieert of voor eigen doeleinden hergebruikt. Het intellectueel eigendom berust bij Makelaarkosten.nl.

Geen garantie op juistheid

Makelaarkosten.nl heeft als doel de aangeboden informatie zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks onze inzet de content van Makelaarkosten.nl onvolledig en of niet juist blijken, dan kan Makelaarkosten.nl daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij aanvaarden bovendien geen aansprakelijkheid voor content op sites waar wij via uitgaande links naar verwijzen.

Toekomstige wijzigingen

Bij eventuele wijzigingen van de disclaimer van Makelaarkosten.nl, kunt u de meest actuele versie vinden op deze pagina.